Over ons

Het kantoor is in 2007 opgericht door mr. Rasim Küçükünal en mevr. mr. Dilek Küçükünal -Abotay.

mr. Rasim Küçükünal is onder meer gespecialiseerd in grensoverschrijdende vermogensonderzoeken en fraudezaken. De nadruk ligt hierbij met name op het onrechtmatige  karakter van de  onderzoeken en het verkregen bewijs. Hij heeft zich door de jaren heen bewezen als voorvechter in bijstandszaken en (internationale) fraudeonderzoeken. Hij staat in de frontlinie met de nodige juridische expertise en een ‘out of the box’ denken. Aangaande dit onderwerp wordt mr. Rasim Küçükünal dan ook door de media (zowel nationaal als internationaal) en organisaties  (stichtingen, tolken en advocatuur) op regelmatige basis gevraagd te spreken.

Zijn expertise beperkt zich niet uitsluitend tot bestuurszaken in het kader van de Participatiewet, maar behelst het vlak van de sociale advocatuur in de volle breedte. Denk hierbij ook aan UWV zaken in het kader van de WIA, Ziektewet en Wajong. Mr. Küçükünal staat u ook bij in civiele zaken (ondernemingsrecht, huurzaken) en strafzaken.

Mevr. mr. Dilek Küçükünal-Abotay is gespecialiseerd in het personen- en familierecht en het strafrecht. Zij ondersteunt u en komt voor u op om zoveel mogelijk een vechtscheiding te voorkomen. Daarnaast is zij ook bekwaam in het jeugd civiel- en jeugd strafrecht. Hierbij moet gedacht worden aan ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen.

Procederen kan iedereen. Probleemoplossend te werk gaan is een vak apart!

Wij zijn creatief

Geen enkel juridisch geschil is hetzelfde. De juridische benadering is dan ook elke keer weer net iets anders. Dit vraagt om creativiteit. Ons kantoor onderscheidt zich juist op dit vlak. Creatief en oplossingsgericht denken zijn de basis van onze aanpak.

We zijn punctueel

Wij zijn accuraat en gaan nauwkeurig en precies te werk. Wij hebben oog voor detail. Constateren wij een fout in het dossier van de wederpartij dan zitten wij er bovenop en gaan wij aandachtig te werk. Dát kan net het verschil maken of je een zaak wint of verliest.

Wij dragen verantwoordelijkheid

Vanaf het moment dat u uw zaak aan ons overdraagt dragen wij de verantwoordelijkheid over uw dossier. Dat is een kernwaarde van ons kantoor. Ons doel is om zoveel mogelijk te voldoen aan uw verwachtingen.

Wij zijn servicegericht

Ons werk bestaat niet alleen uit het juridische. Daar waar nodig adviseren en helpen wij ook bij allerlei randzaken. Wij gaan hierin nét iets verder, zodat u het gevoel blijft houden dat ons kantoor u in uw (juridisch) probleem volledig ondersteunt.

RECHTSGEBIEDEN

Küçükünal & Küçükünal Advocaten B.V. voert een algemene praktijk, waarbij de nadruk ligt op persoonlijk en hoogwaardig deskundig juridisch advies.

Onze rechtsgebieden behelzen het bestuursrecht (onder meer sociale zekerheid), het familierecht, jeugd- en volwassenenstrafrecht en het verbintenissenrecht. We hebben ruim 15 jaar ervaring in nationale en internationale juridische procedures. Onze advocaten onderscheiden zich door hun kennis, strategisch inzicht en hun pragmatische aanpak.

We zijn bij uitstek hét advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in bijstandszaken (ook AIO) met vermogensonderzoeken in Turkije. We bieden hierbij landelijke dekking. In het recente verleden zijn diverse juridische successen geboekt bij de aanpak van dergelijke onderzoeken.

Vermogensonderzoeken
in het buitenland
Sociale zekerheid

Procederen tegen het UWV inzake WIA, WAO, Ziektewet, WW en Wajong.

Bijstandszaken (regulier en vermogensonderzoeken in Turkije).

Procederen tegen de Sociale Verzekeringsbank (AOW, AOI, Nabestaandenwet, Remigratie en Kinderbijslag)

Verbintenissenrecht / Ondernemingsrecht

Algemeen verbintenissenrecht, incasso, kantonzaken, deurwaarderskwesties

Huurrecht

Particulier: huurachterstanden, ontruiming, executiegeschillen

Zakelijk: Bedrijfsruimte (7:230a en 7:290 BW)

Personen- en familierecht

Echtscheidingen, alimentatie, gezag, voogdij, omgangsregeling, erkenning, ontkenning vaderschap

Strafrecht

Jeugd- en volwassenenstrafrecht, politieverhoor, invordering rijbewijs, bijstandsfraude, TOM-zittingen

ONZE ZAKEN

RSS Uitspraken

 • ECLI:NL:CRVB:2023:61 Centrale Raad van Beroep, 12-01-2023, 21/1412 WIA 12 januari 2023
  Mate van arbeidsongeschiktheid terecht vastgesteld op 35 tot 80%. In hoger beroep voorzien van een toereikende motivering. Voldoende medische en arbeidskundige grondslag.
 • ECLI:NL:CRVB:2022:2759 Centrale Raad van Beroep, 21-12-2022, 21/1944 WIA 27 december 2022
  Toekenning van een loongerelateerde WGA-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 44,77%. Zorgvuldig onderzoek. Juistheid FML. Geschiktheid functies.
 • ECLI:NL:CRVB:2022:2361 Centrale Raad van Beroep, 18-10-2022, 20 / 4418 8 november 2022
  Aanvraag om bijstand. Medewerkingsverplichting. Kimliknummers. Appellanten hebben bij een eerder onderzoek naar vermogen in het buitenland geweigerd de Kimliknummers af te geven en het college heeft, naar nu in rechte vaststaat, het recht op bijstand daarom mogen opschorten en intrekken. Bij de daarop volgende aanvraag mocht het college daarom deze medewerking van appellanten opnieuw verlangen....
 • ECLI:NL:RBMNE:2022:1281 Rechtbank Midden-Nederland, 30-03-2022, UTR 21/4280 3 november 2022
  Recht op bijstand ingetrokken; schending medewerkingsplicht; vw mocht Kimliknummers opvragen; 8 EVRM; ongegrond.
 • ECLI:NL:RBMNE:2021:2875 Rechtbank Midden-Nederland, 24-06-2021, UTR 19/4858 20 oktober 2022
  Pw - bezwaar ten onrechte n-o verklaard - geen deugedelijke verzendadministratie - beroep gegrond.
 • ECLI:NL:CRVB:2022:1780 Centrale Raad van Beroep, 02-08-2022, 20/975 PW 22 augustus 2022
  Appellanten de gevraagde bewijsstukken niet overgelegd, maar zij hebben daarmee niet de inlichtingenverplichting geschonden. Dit betekent niet dat onderzoek naar de rechtmatige besteding van overheidsgelden wordt gefrustreerd. Onderzoek naar het recht op bijstand is mogelijk door eerst concrete en nauwkeurige inlichtingen van de betrokken te vragen. Die inlichtingen moeten worden verstrekt op ...
 • ECLI:NL:CRVB:2022:1428 Centrale Raad van Beroep, 14-06-2022, 21/4052 PW-PV 12 juli 2022
  Judiciële lus. Nieuw terugvorderingsbesluit. Omvang geding. De omvang van het geding is beperkt tot de vraag of het college met het bestreden besluit op de juiste wijze uitvoering heeft gegeven aan de eerdere uitspraak van de Raad. Die vraag beantwoordt de Raad bevestigend. Het ging uitsluitend nog om de nieuwe berekening van de terugvordering over […]
 • ECLI:NL:RBROT:2022:3733 Rechtbank Rotterdam, 07-04-2022, 10/230673-21 17 mei 2022
  De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het op grote schaal medeplegen van fraude via WhatsApp (zogenaamde ‘vriend-in-nood-fraude’), het plegen van marktplaatsoplichting en het medeplegen van witwassen van het door de fraude verkregen geld. Voorts heeft hij samen met anderen een personenauto gestolen door de autosleutels weg te nemen. Toepassing jeugdstrafrecht.
 • ECLI:NL:CRVB:2022:725 Centrale Raad van Beroep, 22-03-2022, 20/1579 PW 11 april 2022
  Intrekking en terugvordering van AIO-aanvulling. Onroerend goed in Turkije. Aan de intrekking en terugvordering heeft de Svb ten grondslag gelegd dat appellanten de op hen rustende inlichtingen- en medewerkingsverplichting hebben geschonden. Appellanten hebben geen melding gemaakt van de op naam van appellante geregistreerde woning en geen nadere informatie hierover willen verstrekken als gevol...
 • ECLI:NL:CRVB:2022:682 Centrale Raad van Beroep, 22-03-2022, 19/614 PW 5 april 2022
  Intrekking en terugvordering van AIO-aanvulling en boete. Onroerend goed in Turkije. Appellante heeft niet aannemelijk gemaakt dat in haar geval sprake is van discriminatie tussen in Nederland geboren AIO-gerechtigde en niet in Nederland geboren AIO-gerechtigden.

RECENTE BERICHTEN

Zoekt u een stageplek?
Vanuit een maatschappelijke betrokkenheid biedt Küçükünal & Küçükünal Advocaten B.V. sinds haar oprichting in 2007 stageplaatsen aan MBO, HBO en universitaire studenten. Alle juridische competenties die uw opleiding vraagt komen ruimschoots aan bod binnen ons kantoor. Stuur uw motivatiebrief en cv naar [email protected].

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag? Bent u gedagvaard? Of u zit met een juridische vraag  en wilt daar snel een helder een duidelijk antwoord op? U wilt weten wat de mogelijkheden zijn? In dat geval schroom niet om contact op te nemen met ons kantoor.

+31 (0)10 - 238.08.30 | [email protected]
Adres

Prof. Kamerlingh Onneslaan 154
3112 VM SCHIEDAM

Fax

+31(0)10-238.08.31