Over ons

Het kantoor is in 2007 opgericht door mr. Rasim Küçükünal en mevr. mr. Dilek Küçükünal -Abotay.

mr. Rasim Küçükünal is onder meer gespecialiseerd in grensoverschrijdende vermogensonderzoeken en fraudezaken. De nadruk ligt hierbij met name op het onrechtmatige  karakter van de  onderzoeken en het verkregen bewijs. Hij heeft zich door de jaren heen bewezen als voorvechter in bijstandszaken en (internationale) fraudeonderzoeken. Hij staat in de frontlinie met de nodige juridische expertise en een ‘out of the box’ denken. Aangaande dit onderwerp wordt mr. Rasim Küçükünal dan ook door de media (zowel nationaal als internationaal) en organisaties  (stichtingen, tolken en advocatuur) op regelmatige basis gevraagd te spreken.

Zijn expertise beperkt zich niet uitsluitend tot bestuurszaken in het kader van de Participatiewet, maar behelst het vlak van de sociale advocatuur in de volle breedte. Denk hierbij ook aan UWV zaken in het kader van de WIA, Ziektewet en Wajong. Mr. Küçükünal staat u ook bij in civiele zaken (ondernemingsrecht, huurzaken) en strafzaken.

Mevr. mr. Dilek Küçükünal-Abotay is gespecialiseerd in het personen- en familierecht en het strafrecht. Zij ondersteunt u en komt voor u op om zoveel mogelijk een vechtscheiding te voorkomen. Daarnaast is zij ook bekwaam in het jeugd civiel- en jeugd strafrecht. Hierbij moet gedacht worden aan ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen.

Procederen kan iedereen. Probleemoplossend te werk gaan is een vak apart!

Wij zijn creatief

Geen enkel juridisch geschil is hetzelfde. De juridische benadering is dan ook elke keer weer net iets anders. Dit vraagt om creativiteit. Ons kantoor onderscheidt zich juist op dit vlak. Creatief en oplossingsgericht denken zijn de basis van onze aanpak.

We zijn punctueel

Wij zijn accuraat en gaan nauwkeurig en precies te werk. Wij hebben oog voor detail. Constateren wij een fout in het dossier van de wederpartij dan zitten wij er bovenop en gaan wij aandachtig te werk. Dát kan net het verschil maken of je een zaak wint of verliest.

Wij dragen verantwoordelijkheid

Vanaf het moment dat u uw zaak aan ons overdraagt dragen wij de verantwoordelijkheid over uw dossier. Dat is een kernwaarde van ons kantoor. Ons doel is om zoveel mogelijk te voldoen aan uw verwachtingen.

Wij zijn servicegericht

Ons werk bestaat niet alleen uit het juridische. Daar waar nodig adviseren en helpen wij ook bij allerlei randzaken. Wij gaan hierin nét iets verder, zodat u het gevoel blijft houden dat ons kantoor u in uw (juridisch) probleem volledig ondersteunt.

RECHTSGEBIEDEN

Küçükünal & Küçükünal Advocaten B.V. voert een algemene praktijk, waarbij de nadruk ligt op persoonlijk en hoogwaardig deskundig juridisch advies.

Onze rechtsgebieden behelzen het bestuursrecht (onder meer sociale zekerheid), het familierecht, jeugd- en volwassenenstrafrecht en het verbintenissenrecht. We hebben ruim 15 jaar ervaring in nationale en internationale juridische procedures. Onze advocaten onderscheiden zich door hun kennis, strategisch inzicht en hun pragmatische aanpak.

We zijn bij uitstek hét advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in bijstandszaken (ook AIO) met vermogensonderzoeken in Turkije. We bieden hierbij landelijke dekking. In het recente verleden zijn diverse juridische successen geboekt bij de aanpak van dergelijke onderzoeken.

Vermogensonderzoeken
in het buitenland
Sociale zekerheid

Procederen tegen het UWV inzake WIA, WAO, Ziektewet, WW en Wajong.

Bijstandszaken (regulier en vermogensonderzoeken in Turkije).

Procederen tegen de Sociale Verzekeringsbank (AOW, AOI, Nabestaandenwet, Remigratie en Kinderbijslag)

Verbintenissenrecht / Ondernemingsrecht

Algemeen verbintenissenrecht, incasso, kantonzaken, deurwaarderskwesties

Huurrecht

Particulier: huurachterstanden, ontruiming, executiegeschillen

Zakelijk: Bedrijfsruimte (7:230a en 7:290 BW)

Personen- en familierecht

Echtscheidingen, alimentatie, gezag, voogdij, omgangsregeling, erkenning, ontkenning vaderschap

Strafrecht

Jeugd- en volwassenenstrafrecht, politieverhoor, invordering rijbewijs, bijstandsfraude, TOM-zittingen

ONZE ZAKEN

RSS Uitspraken

 • ECLI:NL:CRVB:2021:2815 Centrale Raad van Beroep, 08-11-2021, 21/856 ZW 12 november 2021
  Naar het oordeel van de Raad is voldoende aannemelijk gemaakt dat het bezwaar van appellante zich ook richtte tegen de beëindiging van de ZW-uitkering. Omdat appellante heeft geschreven dat haar WIA-uitkering is stopgezet, begrijpt de Raad dat zij bedoeld heeft dat haar ZW-uitkering is stopgezet. Appellante ontving immers geen WIAuitkering zodat deze ook niet stopgezet […]
 • ECLI:NL:CRVB:2021:2643 Centrale Raad van Beroep, 12-10-2021, 19/2066 PW-PV 1 november 2021
  Intrekking en terugvordering van AIO-aanvulling. Onroerende zaken in het buitenland. Geen discriminatoir onderzoek. Zie uitspraak van de Raad van 15 juni 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1498. . Er zijn geen aanknopingspunten voor het standpunt dat bij de inrichting van de onderzoeken van in Nederland geboren AIO-gerechtigden en niet in Nederland geboren AIO-gerechtigden naar vermogen in het buitenland ...
 • ECLI:NL:CRVB:2021:2424 Centrale Raad van Beroep, 16-09-2021, 21/1372 WIA-VV 7 oktober 2021
  De voorzieningenrechter acht het door verzoekster gestelde financiële belang op zichzelf voldoende spoedeisend, nu aannemelijk is dat verzoekster zonder bron van inkomsten is. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de vraag of het Uwv met de onderbouwing van het bestreden besluit voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat verzoekster op 16 oktober 2008 niet verzekerd was voor […]
 • ECLI:NL:CRVB:2021:1465 Centrale Raad van Beroep, 15-06-2021, 18/4389 PW 28 juni 2021
  Intrekking en terugvordering AIO-aanvulling. Onroerend goed in het buitenland. Bij onrechtmatig huisbezoek verkregen identiteitsnummers. De Svb heeft de AIO-aanvulling ingetrokken en de kosten van AIO-aanvulling teruggevorderd, omdat appellanten de inlichtingenverplichting hebben geschonden door geen melding te maken van onroerende zaken in Turkije. Er is geen sprake van discriminatoir onderzo...
 • ECLI:NL:RBZWB:2021:1850 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 15-04-2021, AWB- 20_10188 VV 8 juni 2021
  PKV
 • ECLI:NL:CRVB:2021:396 Centrale Raad van Beroep, 23-02-2021, 19/4577 TW 1 maart 2021
  De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat het Uwv terecht het gehele invorderingsbedrag bij appellant heeft ingevorderd. De toeslag is betaald aan appellant. Het terugvorderingsbesluit is aan appellant gericht en staat in rechte vast. Dat uit de echtscheidingsbeslissing blijkt dat appellant met zijn ex-partner heeft afgesproken dat zij beiden aansprakelijk zijn voor schulden aan het […]
 • ECLI:NL:CRVB:2020:3545 Centrale Raad van Beroep, 15-12-2020, 20/881 PW 19 januari 2021
  Intrekken en terugvorderen. Uitvoering geven aan uitspraak Raad. Onvoldoende grondslag voor eigendom onroerend goed. Er is onvoldoende grondslag voor het standpunt van de Svb dat appellant in Turkije onroerend goed in bezit heeft. De samengevat weergegeven verklaringen van onbekend gebleven buurtbewoners is daarvoor niet voldoende. Hiermee heeft Svb niet voldaan aan de bewijslast zoals weergege...
 • ECLI:NL:CRVB:2020:3475 Centrale Raad van Beroep, 31-12-2020, 18/1086 WIA 4 januari 2021
  Mate van arbeidsongeschiktheid terecht vastgesteld op 54,73%. Voldoende zorgvuldig medische onderzoek. Voldoende medische grondslag. Belastbaarheid van appellante wordt in de geselecteerde functies niet overschreden.
 • ECLI:NL:CRVB:2020:3373 Centrale Raad van Beroep, 15-12-2020, 18/515 PW 28 december 2020
  Intrekken en terugvorderen AIO-aanvulling. Niet gemeld pensioen uit Turkije. Geen gegevens over ingangsdatum en hoogte pensioen. Recht op bijstand niet vast te stellen.
 • ECLI:NL:CRVB:2020:2203 Centrale Raad van Beroep, 17-09-2020, 17/6004 WW 18 september 2020
  Vuistregels Uwv. Herzien boetebesluit. Met het Uwv wordt geoordeeld dat appellant niet aannemelijk heeft gemaakt dat in zijn geval de schending van de inlichtingenverplichting verminderd verwijtbaar is. Uit wat hiervoor is overwogen volgt dat het niet verder verlagen van de boete dan bij het nader besluit is gedaan niet evident onredelijk is. Dit betekent dat […]

RECENTE BERICHTEN

Zoekt u een stageplek?
Vanuit een maatschappelijke betrokkenheid biedt Küçükünal & Küçükünal Advocaten B.V. sinds haar oprichting in 2007 stageplaatsen aan MBO, HBO en universitaire studenten. Alle juridische competenties die uw opleiding vraagt komen ruimschoots aan bod binnen ons kantoor. Stuur uw motivatiebrief en cv naar [email protected]

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag? Bent u gedagvaard? Of u zit met een juridische vraag  en wilt daar snel een helder een duidelijk antwoord op? U wilt weten wat de mogelijkheden zijn? In dat geval schroom niet om contact op te nemen met ons kantoor.

+31 (0)10 - 238.08.30 | [email protected]
Adres

Prof. Kamerlingh Onneslaan 154
3112 VM SCHIEDAM

Fax

+31(0)10-238.08.31