Selimiye Moskee te Haarlem. Voortzetting van lezing over vermogensonderzoeken in het buitenland.

22 april 2018 / By Rasim Kucukunal

22/04/2018 Selimiye Moskee te Haarlem. Voortzetting van lezing over vermogensonderzoeken in het buitenland. Ten onrechte wordt (met name in de media) uitgegaan van een Turks of Marokkaans probleem. Nederland telt ruim 40.000 pensioengerechtigden met een AIO-aanvulling. 4500 hiervan hebben de Turkse nationaliteit en 1500 de Marokkaanse. De overige 34.000 AIO’ers hebben echter ook te kampen met onverzekerde jaren en vergaarde vermogens. De SVB stelt dat alle AIO’ers in de periode 2002-2019 aan een onderzoek zullen worden onderworpen. Bij de totstandkoming van de wetgeving omtrent de AIO (artikel 47a Participatiewet) is echter onvoldoende rekening gehouden met de maatschappelijke gevolgen welke dit anno vandaag de dag voor veel ouderen teweeg brengt. Een overgangsregeling of verandering van de wetgeving voor deze grote groep AIO’ers zou overwogen moeten worden.