Huisbezoeken Svb in strijd met de wet!

12 april 2017 / By Rasim Kucukunal

Vermogensonderzoek door de Sociale Verzekeringsbank (Svb) naar vermogen in het buitenland. Het bezwaar is gegrond verklaard. De buitendienstmedewerkers van de Svb, welke belast zijn met het afleggen van huisbezoeken, hebben de burger onjuist geïnformeerd over de gevolgen van het weigeren toestemming te geven om de woning te betreden. Dit levert een schending op van ‘informed consent’, welk bepaalt dat de burger juist geïnformeerd moet worden over zijn rechten.