“Bijstandsgerechtigden zijn verplicht buitenlands identificatienummer bekend te maken”

28 maart 2018 / By Rasim Kucukunal

“Bijstandsgerechtigden zijn verplicht buitenlands identificatienummer bekend te maken” Een uitspraak ingegeven door tunnelvisie, doelredenatie en angst voor de publieke opinie. Op 26 maart 2018 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in een 7 tal zaken uitspraken gedaan. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) mocht in de visie van de CRvB aanvullende bijstand intrekken omdat betrokkenen weigerden hun buitenlandse identificatienummer af te geven. Een bijstandsgerechtigde moet meewerken aan een onderzoek naar zijn inkomen en vermogen, aldus de CRvB. Bijstandsgerechtigden die het nummer niet geven aan de SVB schenden volgens de CRvB deze zogenoemde medewerkingsverplichting. Hierbij mijn bijdrage en visie op deze nieuwe jurisprudentie. Overigens is het door mij ingediende beroepschrift gegrond verklaard, zulks vanwege een onjuiste juridische grondslag. Het weigeren het TC Kimlik (of CIN) nummer te overleggen levert géén schending op van de inlichtingenplicht zoals opgenomen in art. 17 lid 1 Pw.