Minnelijke regeling inzake een deurwaarderskwestie

04 september 2017 / By Rasim Kucukunal

Schrijnend geval van een jongedame die op aansturen van haar vader (welke geruime tijd gescheiden is van haar moeder) verplicht wordt om voor hem een huurovereenkomst op haar naam te tekenen. Achteraf wordt zij opgezadeld met onbetaalde huurpenningen, kosten voor een ontruimingsprocedure, incassokosten etc.

De vader is inmiddels uit beeld en laat dochter achter met al deze kosten. In juridische zin is cliënte aansprakelijk voor de schade en zal zij haar vader in rechte dienen te betrekken om haar schade op hem te kunnen verhalen. Nu vader geen vaste woon/verblijfplaats en geen inkomen heeft is dat een onbegonnen zaak. Na goed overleg met de gerechtsdeurwaarder is een minnelijke regeling getroffen, waarbij cliënte slechts 10% van de totale vordering hoeft te voldoen.