Nieuwe jurisprudentie toch reden om terug te komen op eerder besluit?

09 maart 2016 / By Rasim Kucukunal

In beginsel zal een wijziging van jurisprudentie geen reden zijn tot het herzien van een in kracht van gewijsde gegane besluit. Zojuist op rechtbank Den Haag bepleit dat ogv het arrest Kühne & Heitz (zaak C-453/00) cliënten alsnog met terugwerkende kracht aanspraak kunnen maken op de uitspraken van de CRvB van 24-11-2014 (ECLI:NL:CRVB:2014:3754) en 11-01-2016 (ECLI:NL:CRVB:2016:12) – waarin is bepaald dat de hoogte van een bijstandsboete zo moet worden vastgesteld, dat een betrokkene deze binnen een redelijke termijn kan betalen. (SVB-Pw-AIO)