https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/moslimstudentes-procederen-om-praktijkles-geneeskunde-~b64ae056/

04 maart 2015 / By Rasim Kucukunal

Advocaat Rasim Küçükünal namens zijn cliënten:

Mijn cliënten vragen geen vrijstelling voor het vak PKV (Practicum Klinische Vaardigheden). Zij willen juist graag deelnemen. Zij vragen uitsluitend of zij zich in het bijzijn van een man niet hoeven uit te kleden. Voor het overige zullen zij wel door vrouwelijke studentes worden aangeraakt en ook zullen zij zelf mannelijke medestudenten aanraken. De opleiding schrijft ook niet uitdrukkelijk voor dat een student perse door een mannelijke student onderzocht moet worden. In hun latere carrière zullen mijn cliënten ook op geen enkele wijze onderscheid maken tussen mannelijke en vrouwelijke patiënten.

De faculteit beroept zich op intern beleid. Ik beroep mij namens mijn cliënten op artikel 6 (Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging) en 11 (Onaantastbaarheid lichaam) van de Grondwet.

Frappant is ook dat vrijstelling voor dit vak door Erasmus MC mogelijk wordt gemaakt in geval van lichamelijke afwijkingen, misbruik (traumatische ervaringen), maar ook zwangerschapsstriemen. Een groot goed als de grondwet is echter onvoldoende reden volgens Erasmus MC om de studentes tegemoet te komen.

Beperkingen zijn alleen mogelijk als dit wettelijk is geregeld. Beleid zoals opgesteld door de opleiding is geen wet. Op 16 maart 2015 was de zitting bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO). Voor zover bekend is deze zaak uniek, zowel in Nederland als in het buitenland. Een beroep op geloofsovertuiging en/of onaantastbaarheid van het lichaam, in combinatie met een geneeskunde opleiding, heeft nooit eerder plaatsgevonden. Het CBHO kent een dergelijke zaak in ieder geval niet eerder.

Uitspraak 27 april 2015

 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/moslimstudentes-procederen-om-praktijkles-geneeskunde-~b64ae056/